Martin Raič

docent
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Oddelek za matematiko
Jadranska 21, 1000 Ljubljana

Telefon:  (01) 4766 611
Faks:  (01) 4766 684
Elektronska pošta:

Študentje, ki mi pišete, prosim navedite, kaj študirate!

English

English


Poučevanje


Raziskovalno delo


Moji odlomki iz matematike


Orodje za popravljanje izpitov po nalogah