Martin Raič — raziskovalno delo

Če naletiš na strmino,
še ni nujno,
da si na napačni poti.


Področje raziskovalnega dela:

Teorija verjetnosti: centralni limitni izrek in veliki odkloni, Steinova metoda; stohastična geometrija.


Publikacije:

Objavljeni članki:

Preprint:

Ostalo: